רונן סימן טוב – אמן
Ronen Siman Tov

.הציור עבור רונן הינו אמצעי-כלי ושפה.

.רונן מדווח בעבודותיו, על העולמות הפנימיים ועל העולם בו הוא חי ופועל ההשראה והחומרים לעבודותיו של רונן מגיעים .מן המקומות האישיים, משפחתיים, החברתיים התרבותיים והפוליטים

עבודותיו של רונן משתנות ומתפתחות כל העת הן בנושאים - מושאי הציור, הן בסגנון ובאופני הציור, הן בפלטת הצבעים .הן בממדיהן של העבודות. רונן מאמין גדול במדיום הציורי בעיניו זהו מדיום חשוב שיש לו תוקף ונוכחות גם בעידן הוירטואלי

(פרופ' ירון בן נאה, האוניברסיטה העברית ירושלים)